Südameapteek – Karjäär

Meie lugu

“Südameapteek on minu jaoks justkui suur pere, tore kollektiiv ja ühtsustunne. Meil on oma selge slogan – “Sinu tervis on meie südameasi”, mis kannab endas tugevat kindlat sõnumit. Meil on Pharma Akadeemia läbimõeldud ja hea tasemega sisekoolitused ja Südameapteegi inspiratsioonipäevad. Meil on e-proviisor, mis meid abistab ja kust leiame kiirelt vastuseid ja abi.” (kolleeg räägib)

Südamega apteek südamega apteekrile. Klientide tervis on meile südameasi. Oma apteekritele on Südameapteegi kaubamärgi all tegutseva frantsiisiketi proviisorapteegid südamega tööandjad.

Apteekri amet on südamega töö. See ei ole lihtsalt töö, vaid missiooniga amet, mis aitab Eesti inimestel olla terve ja tegus. Apteek on lahutamatu osa riigi esmatasandi meditsiinist. Apteeker kõige lähem ekspert, kelle käest inimesed igapäevaselt tervisenõu küsivad ja abi saavad. Usume, et oma tervise heaks saab ise väga palju ära teha ja meil, apteekritel on siin oluline roll. Südameapteegi kaubamärgi all tegutsevad proviisorapteegid loovad töökeskkonna, mis aitab apteekritel teha südamega tööd.

Südameapteegi frantsiisiketis tegutseb 72 apteeki ja meie e-apteek. Südameapteegi kaubamärgi tugevaim alustala on kõrgelt haritud proviisorid ja farmatseudid, kes keskenduvad lisaks ravimite müügile ka tervisetoodete pakkumisele ja tervisealasele nõustamisele. Leia meie Südameapteegid siit.

❤  Meil on kokku üle 370 töötaja, üle Eesti
❤  Tallinnas ja Harjumaal on 60% töötajatest, 40% Eesti teistes piirkondades
❤  Peamiselt töötavad meil naised, tänase seisuga töötab Südameapteegi frantsiisiketis 40 meest
❤  Apteegis töötavad: juhatajad (16%), proviisorid (21%), farmatseudid (41%), klienditeenindajad, abitöötajad, koristajad
❤  Töötajate keskmine vanus on 42 aastat ning keskmine tööstaaž Südameapteegis on 7 aastat
❤  Töötajate pühendumise protsent on 83% (mõõdik iga-aastane töötajate rahulolu-uuring)

Sinu süda on õiges kohas! See on meie, Südameapteegi kaubamärgi all tegutsevate proviisorapteekide tööandja lubadus, mille lugu saab alguse juba päevast, kui Sa eriala valisid. Südameapteekide roll on Sind toetada, et valitud tee apteekrina oleks värske ja arendav.

Usume, et apteegiteenuse kõige olulisem osa on apteekri oskus nõustada. Nõustamisoskus vajab elukestvat täiendõpet ja head töökeskkonda, mille tagavad Südameapteegi töötajatele loodud väärtuspakkumise kolm tugisammast: tervisepakett “Ole Terve!”, koolituskeskus Pharma Akadeemia ja talendiprogramm Arengupuu.

Muidugi leiame me aega, et oma saavutuste üle rõõmustada ja ühiselt koos olla!

Südames on tore! Liitu meiega! 

Väärtused

Professionaalsus

 • Oleme Asjatundjad suure algustähega ehk oma eriala parimad esindajad.
 • Oskame oma klientidele alati selgelt ja ladusalt tutvustada meie arvates parimaid ravimeid ja tooteid.
 • Oleme oma klientidele vajalikud – meie soovitused ja selgitused ravimite koos- ja kaasmõjude kohta on oodatud ning hinnatud.
 • Me täiendame end pidevalt oma erialal, meie teeninduskvaliteet vastab alati parimale tasemele.

Pühendumus

 • Me oleme kliendi jaoks alati olemas – kogu meie tegevus töökeskkonnas on suunatud tema heaks. Kliendi tervis on meie südameasi!
 • Me pühendume igale kliendile – ei ole suuri ega väikeseid probleeme, ei ole tähtsaid või ebatähtsaid küsimusi.
 • Me süveneme iga toote eelistesse ning tunneme neid.
 • Vajadusel otsime lahendusi koostöös arstide ja pereõdedega või küsime nõu kolleegidelt.

Teotahe

 • Oleme innustatud soovist olla professionaalsed nõuandjad ravimite, tervisetoodete ja terviseküsimuste valdkonnas.
 • Me oleme teotahtelised ja avatud uutele lahendustele, mis aitavad kaasa klientide tervise paranemisele.
 • Soovime rakendada organisatsiooni parimaid teadmisi ja oskusi ka oma apteegis.
 • Oleme valmis otsima ise lahendusi eesmärkide saavutamiseks. Võtame vastutuse.

 

Peresõbralikkus

Südamega töötegemist soosib pere – ja töötajasõbralik keskkond. Seepärast tunneme uhkust 2022. aastal Sotsiaalministeeriumi poolt Südameapteegile antud peresõbraliku tööandja kuldmärgise üle! Jätkame pühendumusega töötajate heaolu toetamist ja peresõbralike väärtuste kandmist Südameapteegi kaubamärgi all tegutsevates proviisorapteekides.

Ole terve

Ole Terve on Südameapteegi töötajate jaoks loodud tervisepakett, mis aitab olla terve neil, kelle töö on anda igapäevaselt klientidele tervisenõu. Tervisepakett sisaldab rikkalikku tervisekindlustust ja personaalset valikuvõimalust sobiliku paketi kokkupanemisel.

Juba pikaajalise traditsioonina moodustab osa paketist kolm tasustatud tervisepäeva aastas*, mida Südameapteegi apteekide töötajad aastaid kõrgelt on rahulolu-uuringutes hinnanud. See tähendab, et lisaks 28-le puhkusepäevale aastas on võimalik kasutada kolme tervisepäeva enda või oma pereliikme tervise eest hoolitsemiseks.

Ole Terve annab võimaluse valida kolme tervisepaketi vahel: 1. rikkalik tervisekindlustus, 2. sporditoetus Stebby`s või 3. ehk mõlemat sisaldav pakett, et nõnda sõna otseses mõttes igakülgselt terve olla.

Unikaalne tervisekindlustus katab suures mahus nii hambaravi, eriarstiabi, tervisekontrollid ja -uuringud, analüüsid jpm tervisega seotud teenuseid!

Toetame osalemist spordi- või terviseüritusel, kompenseerides Südameapteegi töötajate osalustasu. Pakett pakub sportimis- ja taastusraviteenuseid Stebby süsteemis.

Lisaks saavad kõik Südameapteegi töötajad paketi raames põhjaliku regulaarse tervisekontrolli ning näidustusel lisandub prillikompensatsioon.

Apteekrid teavad hästi, et oma tervise eest annab palju ise ära teha ja apteegist on saanud meie argielu oluline osa. Järjest enam tullakse apteeki, et püsida terve, mitte ainult siis, kui haigus kimbutab. Seepärast on kõigil Südameapteegi töötajatel võimalus soetada soodushinnaga tooteid kliendiprogrammi VIP tasemel.

Südameapteegi loodud Ole Terve tervisepakett annab igaühele võimaluse kasutada seda vastavalt oma isiklikule vajadusele. Apteekrite seas on populaarseks osutunud kõik, mis aitab tervist hoida nagu tervise- ja analüüsipaketid või füsioteraapia, kuid kindlasti ei saa alahinnata ka hambaravi.

* – Rakendamine on Südameapteegi kaubamärgi all tegutsevatele apteekidele frantsiisijuhendi alusel soovituslik.

Kolleeg räägib

Apteekritena teame, et inimene saab ise oma tervise heaks palju ära teha. Kooli ajal tegelesin võistlusspordiga, olin ujuja. Täna mängin vabal ajal jalgpalli, käin jõusaalis ja sõidan jalgrattaga ning üha enam olen hakanud harrastama pikamaa jooksu. Inimesel, kes sporti teeb, on rohkem energiat, et eesmärkideni jõuda. Ise valisin Südameapteegi tervisepaketi, mis aitab rahastada sportlikke hobisid ning sisaldab ka tervisekindlustust ning olen väga rahul.

Aleksandr Sei

E-apteegi arendusjuht

Kolleeg räägib

Apteekrite töö on väljakutseid täis ning kahte ühesugust tööpäeva ei ole meil kunagi. Kindel on vaid see, et kohustuslikud 10 000 sammu päevas kogunevad tihti märkamatult, inimesi tuleb alati tipptasemel nõustada ja abistada, haiguste hooajal peab olema valmis appi tõttama teistesse apteekidesse ning selle kõige juures tuleb anda endast kõik, et püsiksid tippvormis nii vaimselt kui ka füüsiliselt.
Töö apteekrina on pannud Kerli rohkem haiguste ennetamisele mõtlema ning aidanud aru saada, mida ta enne proviisoriks õppimist ehk teisiti oleks võinud teha. „Praegu võtan kasvõi vitamiinegi teadlikumalt. Vanasti mõtlesin, et multivitamiinikuur muudab mu tervemaks, tegelikult ma isegi ei teadnud, kas ja milliste ainete puudus mu organismis on. Nüüd käin usinalt ennetavates tervisekontrollides enne, kui toidulisandeid võtma hakkan. Oma süü on selles ka muidugi Südameapteegil, kes pakub töötajatele tervisekindlustust, mis võimaldab hambaid ravida, käia ennetavates tervisekontrollides, teha toidutalumatuste teste, selgitada välja mineraalide ja vitamiinide tase ning hoolitseda oma vaimse tervise eest. See on selline südamerahupakett,“ räägib usin tervisekontrollija.
Nii kuuluvad proviisori iga-aastaste kohustuslike tervisekontrollide hulka kindlasti hambaarsti külastus ja nahaarsti visiit sünnimärkide kontrollimiseks. Viimast seepärast, et Kerlil on hele nahk, aga suur armastus soojamaa reiside ja pikkade päikesevannide vastu.
„Tervisekindlustus on pannud mind küll rohkem oma tervisele tähelepanu pöörama ja just ennetavalt tegelema. Osad kolleegid on valinud sellise tervisekindlustuse, mis kompenseerib ka retseptiravimeid ning prillide- ja kontaktläätsede soetamist. Päris tihti juhtub nii, et kohvinurgas uuritakse üksteiselt, kes ja millises tervisekontrollis käinud on. Nii saavad teised ka häid ideid, kuhu veel minna, et tervisekindlustust ikka 100% oma tervise hüvanguks ära kasutada. Ka meie tubli personaliosakond ei luba meil unustada tervisekindlustuse olemasolu ja tervise eest hoolitsemist,“ kiidab proviisor tublisid kolleege.

Kerli Mündel

Südameapteegi piirkonnajuht

Pharma Akadeemia

Pharma Akadeemia on unikaalne koolituskeskus, mille koolitusprogrammid on välja töötatud just apteekritele, et tagada erialane areng ja ekspert-teadmiste värskus. Akadeemia on kättesaadav kõigile Südameapteegi töötajatele.

Kõige olulisem apteekri ameti juures on oskus nõustada. Kuulates apteekreid ja kliente, jääb meie töös kõlama üks: nõustamine, nõustamine, nõustamine. Uuringufirma Dive alusel andsid kliendid Südameapteegile parima teenindusega apteegi tunnustuse.

Südameapteegi apteekrite tugevat nõustamisoskust toetab pika traditsiooniga koolituskeskus Pharma Akadeemia, mille programmide elluviimisel on kaasatud farmaatsia- ja meditsiinivaldkonna tipud kui ka meeskonnajuhtimise ja nõustava teenuse koolitajad.

Oma panuse Akadeemias annavad apteekrid, kes igapäevase töö rikastamiseks on valinud Arengupuul enda jaoks koolitaja või praktikantide mentori arenguvõimaluse.

Mis teeb Pharma Akadeemiast akadeemia? Pharma Akadeemia koolitusprogramme on Südameapteegi kaubamärgi all järjepidevalt arendatud mitmeid aastaid. Täiendõppe kava koosneb viiest põhimoodulist, mis loob tugeva vundamendi, mida omakorda täiendatakse uute, ajakohaste teemade, loengute ja koolitustega.

Eraldi sammas on välja töötatud tudengitele, milleks on Pharma Start praktikandiprogramm, ülejäänud moodulid on aga täiend- ja lisaõppeks kogemustega Südameapteegi töötajatele, kattes kõik vajaminevad oskused. See teebki programmist akadeemia, mitte lihtsalt kursused.

 

Pharma Akadeemia on jaotatud viide põhimoodulisse:

Erialase kompetentsi tõstmise koolitused
 • Proviisori ja farmatseudi pädevuse tõstmise koolitused (40 ainepunkti ulatuses kahe aasta kohta)
 • Apteegikosmeetika koolitused
Klienditeeninduse- ja nõustamise koolitused
 • Vajalike teadmiste täiendamine apteeginõustamises
 • Teeninduskoolitus
Enesearengu- ja meeskonnakoolitused
 • Inspiratsioonipäevad
 • Meeskonnaüritused koos silmaringi avardava ettekandega
 • Töötoad
Praktikantide ja uue töötaja sisse-elamise toetamine
 • Uue töötaja infopäev
 • Klienditeeninduse ABC
 • Pharma Start programm praktikantidele koos mentoriga
Juhtide arendamine
 • Apteegijuhtide arenguprogramm
 • Tänaste ja tulevaste juhtide töötoad
 • Osalemine arendusprojektides

Kolleeg räägib

Nõustamise kõrge tase on järjepidev töö iseendaga. Selleks oleme apteekreid toetanud nii erialaste- kui ka koolitustega, mis teevad hingele pai. Pharma Akadeemias on kaks suuremat suunda: erialased ja enesejuhtimise alased koolitused, kus valdkonnad ja fookused aasta kaupa varieeruvad. Enesejuhtimise alla kuuluvad aga omakorda näiteks psühholoogia-, mindfulness ja ka inspiratsioonikoolitused, mis tervikuna aitavad meil teha südamega oma tööd.

Merilin Israel

Südameapteegi müügijuht

Praktikaprogramm Pharma Start

Apteekri amet on südamega töö. See saab alguse päevast, kui valisid proviisori või farmatseudi eriala.
Pharma Start on Südameapteegi frantsiisiketi praktikaprogramm, mis aitab Sul leida oma tee apteekrina.

Kandideeri Südameapteegi praktikaprogrammi Pharma Start, kuna:

 • Igal praktikandil on personaalne mentor-praktikajuhendaja.
 • Südameapteegi kaubamärgi all tegutseva proviisorapteegi praktikakohad on frantsiisijuhendi alusel soovituslikult tasustatud.
 • Programmi käigus külastad erinevaid Südameapteegi kaubamärgi all tegutsevaid proviisorapteeke ja osakondi, mis avab kaasaegse apteegiteenuse erinevaid tahke. Saad erinevate ametikohtade ja apteekide tööd varjutada ja laiema pildi Südameapteegist ja selle tugiüksustest tervikuna!
 • Apteek on osa esmatasandi meditsiinist ning programmis on õppekäigud teistesse tervishoiuasutustesse.
 • Vaid Südameapteekide praktikandid saavad osaleda Pharma Akadeemia koolitustel.
 • Igal praktikandil on juurdepääs e-proviisorile koos juhendamisega.
 • Praktikaprogrammi raames toimub erinevaid üritusi ning praktika lõpeb ühise meeleoluka meeskonnaüritusega!

Kolleeg räägib

Minu teekond proviisoriks jõudmiseni on olnud üsna kirju ja käänuline. Pärast gümnaasiumi asusin õppima Tartu Ülikooli geenitehnoloogiat, siiski sain pärast seda aru, et tegemist ei ole minu erialaga. Ometi sain selle kolme aasta jooksul head loodusteaduste alased baasteadmised, mis suunasid mind just proviisoriõppesse. Kuigi õpe ei ole lihtsamate killast, siis tundsin, et lõpetades proviisorina on mul amet kogu eluks ning väga erinevad võimalused saadud haridusega miskit olulist korda saata.

Proviisoriõppe kuuekuulise praktika otsustasin teha Südameapteegis, sest just Tõnismäe apteek oma legendaarse ajalooga oli minu jaoks alati see “taevane maa”, kuhu tahtsin kindlasti valmistamispraktikat tegema pääseda. See oli minu peamine motivatsioon just Südameapteeki tulla ja mu ootused said täidetud kuhjaga! Kuna olen saarlane ja plaan ühel hetkel tagasi kolida oli nagunii, siis otsustasin ülejäänud praktika teha Saare Selveri Südameapteegis. Sain praktika jooksul tutvuda ka kõigi teiste Kuressaare Südameapteekidega ja väga tore oli tõdeda kuivõrd professionaalsed ja heasüdamlikud inimesed kogu Saaremaa kollektiivis on. Tundsin ennast esimesest praktikapäevast väärtusliku mutrina kollektiivist, kellega arvestati ja kaasati. Samuti jagasid kõik erialatöötajad minuga avatult oma teadmisi, kogemusi ja aitasid praktikast võtta viimast. Sain juba praktika-aastal olla osa Saare Selveri apteegi Oskari võidust ja ka see oli protsess, mida oli väga huvitav näha ja kogeda.

Mul on väga hea meel, et olen ka ise nüüd osa just Kuressaare Südameapteekrite perest. Südameapteek on juba selle paarikuulise proviisorina töötanud aja jooksul võimaldunud mul nii palju areneda ja aina edasi õppida, kaasates ja pakkudes palju võimalusi nii koolituste kui ka erinevate tööalaste väljakutsete näol.

Gerda Nelis

Proviisor

Kolleeg räägib

Tee farmaatsiasse leidsin täiesti juhuslikult. Otsisin ala, mis oleks silmaringi arendav, koguaeg uuenev ning samas huvitav. Farmaatsia tundus kõikidele kriteeriumitele vastav ning seetõttu valisin just selle eriala. Südameapteegi valisin just sellepärast, et nad tundusid kõige meeldivama suhtumisega. Mulle vastati kohe ning ma sain nende juures praktikat alustada juba mõne päeva pärast. Ma alustasin oma praktikat Magistrali Südameapteegis, kus ma sain väga soojad tervitused kõikide kolleegide poolt ning lisaks sellele, väga huvitava ja mitmekülgse praktika. Minu praktikajuhendaja ja kolleegium, tegi kõik tööga seotud aspektid minule väga põhjalikult ja kannatlikult selgeks, mistõttu oli mul peale lõpetamist väga kerge iseseisvalt tööd alustada. Hetkel töötan Südameapteegis mobiilse apteekrina, kus mul on võimalik tutvuda erinevate apteekide ja inimestega. Ma olen oma valikuga väga rahul!

Joosep Raiend

Farmatseut

Apteegipraktika baasid 2023/2024

TALLINN
Kakumäe Südameapteek
Magdaleena Südameapteek
Magistrali Südameapteek
Miiduranna Südameapteek
Nõmme Südameapteek
Pirita Südameapteek*
Sõpruse Rimi Südameapteek
Tõnismäe Südameapteek 24h*
Ülemiste Keskuse Südameapteek

Veerenni Tervisekeskuse Südameapteek (ee-apteegiga)
Vikerlase Südameapteek 24h

HARJUMAA
Peetri Selveri Südameapteek
Kose Südameapteek
Raudalu Südameapteek

HAAPSALU
Haapsalu Südameapteek

KURESSAARE
Saare Selveri Südameapteek

IDA-VIRUMAA

Iidla Kaubanduskeskuse Südameapteek

Ahtme Tervisemaja Südameapteek

OTEPÄÄ
Otepää Südameapteek

PAIDE
Paide Selveri Südameapteek
Paide Maksimarketi Südameapteek

PÄRNU
Pärnu Maksimarketi Südameapteek
Pärnu Turu Südameapteek

RAKVERE
Viru Südameapteek*
Kroonikeskuse Südameapteek
Seminari Südameapteek

TARTU
Anne Südameapteek
Annelinna Prisma Südameapteek
Ringtee Selveri Südameapteek*
Raja Südameapteek*

TÕRVA
Tõrva Südameapteek

VALGA
Valga Südameapteek

VÕRU

Kagukeskuse Südameapteek

*Apteegis saab valmistada nõuetekohases valikus ravimeid

Tublisid praktikante ootab võimalusel püsiv töökoht Südameapteegi kaubamärgi all tegutsevas proviisorapteegis. Südameapteekrite personaalset erialast arengut toetab talendiprogramm Arengupuu.

Huvi korral võta ühendust Südameapteegi värbamispartneriga siin.

ARENGUPUU

Arengupuu on talendijuhtimise programm, mis aitab igal Südameapteegi töötajal oma oskuseid arendada, end teostada, rakendada oma anded ning teenida lisatulu* vallas, mis just teda huvitab.

Esimeseks Arengupuu harukohaks on valik meeskonnajuhi või spetsialisti suunal.

Programm on unikaalne, kuna aitab apteekril leida enesele personaalne oskuste arendamise ja töö rikastamise suund ka siis, kui juhi amet ei ole eesmärk.

Südameapteegi talendiprogrammis on spetsialistidele tavapärasest rohkem valikuid, mis aitavad neil oma oskuseid igakülgselt täiendada. Töötades apteekrina, on võimalus arendada oma oskuseid näiteks praktikantide juhendaja-, tervisenõustajana, noorte mentorina, Pharma Akadeemia koolitajana, Südameapteegi brändisaadikuna, apteegikosmeetika eksperdina või nõustada inimesi läbi meedia, andes ekspert-intervjuusid.

Talendiprogrammi toetab konkurentsivõimeline töötasu ning motiveeriv ja läbipaistev tulemustasusüsteem.*

Meid iseloomustab tunnustav juhtimine. Piirkonnajuhid on valdkonda tundvad erialatöötajad ning rakendatud on edasiviiv tagasiside süsteem.

Suurepärane töö ei ole kunagi iseenesestmõistetav. Tunnustame ja premeerime aasta jooksul silma paistnud töötajaid ja meeskondi erinevates kategooriates Südameapteegi Galal. Ütleme lillede ja kingitusega aitäh neid, kes Südameapteegi töötajate peres on oma panuse andnud viis ja enam aastat.

* tulemustasusüsteemi ja lisatasude rakendamine on Südameapteegi kaubamärgi all tegustevate proviisorapteekidele frantsiisilepingu alusel soovituslik.

Kolleeg räägib

Nikolai Hodosevitš alustas oma erialast karjääri kuus aastat tagasi koduapteegis klienditeenindajana. Südameapteegis on ta teadlike sammudega uusi kogemusi oks-oksa haaval kogunud, töötades proviisorina 24/7 avatud Tõnismäe Südameapteegis, kust on nüüdseks liikunud Kakumäe Südameapteeki. Nikolai annab apteekrina igapäevaselt oma klientidele parimat tervisenõu ja aitab mentorina praktikante, kes teevad esimesi samme apteegitöös. See oli väga hea võimalus Südameapteegi talendiprogrammis Arengupuu, mis andis Nikolaile võimaluse leida eraldi tasustatud lisatöö ja panna end proovile erialase juhendajana. Lisaks osaleb Nikolai Südameapteegi arenguprogrammis, kus omandab ja täiustab ka laiemalt oma nõustamis- , suhtlemis- kui ka meeskonnajuhtimise oskusi.

Nikolai Hodosevitš

Proviisor

1. tase
Tudeng, klienditeenindaja
2. tase
Farmatseut või proviisor
3. tase
Valdkonna vastutaja
4. tase
Asejuhataja farmatseut või proviisor (koguvastutus juhataja äraolekul)
5. tase
Juhataja proviisor

Väärtuspakkumine

Südameapteegis tunnen, et piirkonnajuht päriselt ka hoolib, töötajat väärtustatakse ja tervisekindlustus annab turvatunde 😊”
(kolleeg räägib)

Sinu süda on õiges kohas! See on Südameapteegi lubadus, mis saab alguse päevast, mil oma eriala valisid.
Südameapteegi roll on Sind toetada, et valitud tee apteekrina oleks alati värske ja arendav.

Südameapteegis on spetsiaalselt apteekrite jaoks välja töötatud väärtuspakkumine, mis sisaldab kolme ainulaadset programmi meie töötajatele: a) tervisepaketti “Ole Terve!”, b) koolitusprogrammi Pharma Akadeemia, c) talendiprogrammi Arengupuu.

Tootesoodustused

 • Võimalik osta Südameapteegist soodushinnaga tooteid , mis eeldab kliendiprogrammiga liitumist ning pakub VIP taseme soodustusi.

Tervis

 • Tervisepakett Ole Terve, mis annab võimaluse paindlikult valida spordikompensatsiooni, tervisekindlustuse või mõlemat sisaldava paketi vahel.
 • Lisaks 28-le puhkusepäevale aastas on võimalik kasutada 3 tervisepäeva enda või oma lähedase tervise eest hoolitsemiseks*
 • Pakume töötajale perioodilist põhjalikku tervisekontrolli
 • Toetame osalemist spordi- või terviseüritusel
 • Pakume soodustust MyFitness spordiklubis ning kasutame sportimis- ja taastusravi teenuseid Stebby süsteemis
 • Prillikompensatsioon

Pere ja lapsed

 • Maksame toetust lapse sünni puhul*
 • Kingitused abiellumise, lapse sünni, lapse 1. klassis koolitee alustamise puhul,
 • Kooliteed alustava lapse vanemale esimene koolipäev tasustatud vaba päev*
 • Jõulukingitus lastele
 • Toetus lähedase inimese kaotuse korral. Samuti maksame töötaja surma puhul tema perele matusetoetust*
 • Südameapteek toetab oma kaubamärgi all tegutsevate proviisorapteekide osalemist peresõbraliku ettevõtte programmis

Meeskonnavaim

 • Saame kõik kokku ja veedame kolleegidega koos lõbusalt aega Südameapteegi suveGalal ja apteegimeeskondade ühisüritustel.
 • Tunnustame ja premeerime parimaid töötajaid ja apteegimeeskondi erinevates kategooriates Südameapteegi pidulikul vastuvõtul.
 • Peame oma kolleege meeles erinevate tähtpäevade ja sündmuste puhul

Tasustamine ja tunnustav juhtimine

 • Konkurentsivõimeline töötasu*
 • Motiveeriv ja läbipaistev tulemustasusüsteem*
 • Piirkonnajuhid on valdkonda hästi tundvad erialatöötajad
 • Põhjalikud arenguprogrammid juhtidele, mis toetab head töökeskkonda
 • Edasiviiv tagasisidesüsteem

Koolitusvõimalused

 • Laiapõhjaline koolitusprogramm läbi Pharma Akadeemia
 • Talendiprogramm Arengupuu

* Frantsiisijuhendi alusel soovituslik kõigile Südameapteegi kaubamärgi all tegutsevatele proviisorapteekidele

Karjäärilood

Proviisor Kerli: apteeker peab andma endast kõik, et püsida tippvormis nii vaimselt kui ka füüsiliselt

Millised on apteekrite salanipid tervena püsimiseks ja haiguste ennetamiseks, kas nad teavad viirushaigustega võitlemisest midagi, mida teised ei tea ja mida nad arvavad populaarsetest multi-, C- ja D-vitamiinidest?

Loe rohkem +

Proviisor Marel: flirt mõttega keemiaõpingutest kombineerituna väikese annuse juhusega võib lõppeda proviisoriks saamisega

„Teadsin alati, et ühel päeval astun kõrgkooli. Kuigi keemiaõpingud tõmbasid mind tugevalt, siis tore juhus viis mind hoopis proviisoriks õppima. Väikesest Tõrvast suurde Tartusse jõudes sain aru, et minu elus algab täiesti uus etapp. Kontrast oli suur ning õppima pidin palju,“ meenutab Marel ülikooli algust.

Loe rohkem +

Parima teenindusega apteegi teenindusjuht Kadri: üksnes motiveeritud töötaja saab pakkuda head teenindust

Proviisor Kadri Villemsoni soontes voolab kirg apteekriameti ja teiste inimeste aitamise vastu juba varajasest east. Apteegi teenindusjuhi karjääritee sai alguse lapsepõlves, kui ta käis oma vanaema apteekides abis lutte sorteerimas ja augurauaga mängimas ning hiljem ka koristamas.

Loe rohkem +

Nõustamisteenuste juht Olesja: pigem olen hea apteeker kui halb arst

Olesja Kuznetsova oli väike tüdruk, kui palus kogu hingest oma medõena töötavat tädi, et too talle mängimiseks päris süstlad tooks. Olgu süüdlaseks süstlad või väikese tüdruku vankumatu tahe olla täiskasvanuna kuidagigi seotud meditsiinimaailmaga, aga täna on Olesja pühendanud end apteegi nõustamisteenuste edendamisele. 

Loe rohkem +

Apteeker Nikolai missioon: soovin patsientidele infot edastada lihtsamas keeles

Proviisor Nikolai Hodosevitši karjäärilugu algas legendaarse kirjaga personalijuhile: “Kogemust mul veel pole ja töökitlit samuti mitte. Kas mul oleks siiski võimalik apteegis töötada?”. Kuue aastaga on teotahteline noormees jõudnud apteegi klienditeenindajast asejuhatajaks.

Loe rohkem +

Apteeker, kes on aidanud Pirital nelja põlvkonda

Kohalike inimeste jaoks on Pirita Südameapteegi juhataja Marika Lätt justkui oma inimene, keda teavad nägu- ja nimepidi pea kõik piirkonna inimesed. Marika on 100-aastase ajalooga apteegis töötanud enam kui 35 aastat, mille jooksul on ta abistanud mõne perekonna puhul lausa nelja põlvkonda.

Loe rohkem +

Soovin Südameapteegist rohkem teada!

Küsi julgelt lisa:
Taimi Kangur
värbamispartner
personal@sydameapteek.ee
+372 53520555

Soovin kuulda praktika- või tööpakkumisest lähemalt