Südameapteek – Karjäär

PHARMA START OOTAB SIND!

Südameapteegi põnev ja mitmekesine praktikaprogramm ootab südamega tudengeid.

Loe lähemalt

Meie lugu

“Südameapteek on minu jaoks justkui suur pere, tore kollektiiv ja ühtsustunne. Meil on oma selge slogan – “Sinu tervis on meie südameasi”, mis kannab endas tugevat kindlat sõnumit. Meil on Pharma Akadeemia läbimõeldud ja hea tasemega sisekoolitused ja Südameapteegi inspiratsioonipäevad. Meil on e-proviisor, mis meid abistab ja kust leiame kiirelt vastuseid ja abi.” (kolleeg räägib)

Südamega apteek südamega apteekrile. Klientide tervis on meile südameasi. Oma apteekritele on Südameapteegi kaubamärgi all tegutseva frantsiisiketi proviisorapteegid südamega tööandjad.

Apteekri amet on südamega töö. See ei ole lihtsalt töö, vaid missiooniga amet, mis aitab Eesti inimestel olla terve ja tegus. Apteek on lahutamatu osa riigi esmatasandi meditsiinist. Apteeker kõige lähem ekspert, kelle käest inimesed igapäevaselt tervisenõu küsivad ja abi saavad. Usume, et oma tervise heaks saab ise väga palju ära teha ja meil, apteekritel on siin oluline roll. Südameapteegi kaubamärgi all tegutsevad proviisorapteegid loovad töökeskkonna, mis aitab apteekritel teha südamega tööd.

Südameapteegi frantsiisiketis tegutseb 68 apteeki ja meie e-apteek. Südameapteegi kaubamärgi tugevaim alustala on kõrgelt haritud proviisorid ja farmatseudid, kes keskenduvad lisaks ravimite müügile ka tervisetoodete pakkumisele ja tervisealasele nõustamisele. Leia meie Südameapteegid siit.

❤  Meil on kokku üle 350 töötaja, üle Eesti
❤  Tallinnas ja Harjumaal on 60% töötajatest, 40% Eesti teistes piirkondades
❤  Peamiselt töötavad meil naised, tänase seisuga töötab Südameapteegi frantsiisiketis 25 meest
❤  Apteegis töötavad: juhatajad (16%), proviisorid (21%), farmatseudid (41%), klienditeenindajad, abitöötajad, koristajad
❤  Töötajate keskmine vanus on 42 aastat ning keskmine tööstaaž Südameapteegis on 7 aastat
❤  Töötajate pühendumise protsent on 83% (mõõdik iga-aastane töötajate rahulolu-uuring)

Sinu süda on õiges kohas! See on meie, Südameapteegi kaubamärgi all tegutsevate proviisorapteekide tööandja lubadus, mille lugu saab alguse juba päevast, kui Sa eriala valisid. Südameapteekide roll on Sind toetada, et valitud tee apteekrina oleks värske ja arendav.

Usume, et apteegiteenuse kõige olulisem osa on apteekri oskus nõustada. Nõustamisoskus vajab elukestvat täiendõpet ja head töökeskkonda, mille tagavad Südameapteegi töötajatele loodud väärtuspakkumise kolm tugisammast: tervisepakett “Ole Terve!”, koolitusprogrammid Pharma Akadeemias ja talendiprogramm Arengupuu.

Muidugi leiame me aega, et oma saavutuste üle rõõmustada ja ühiselt koos olla!

Südames on tore! Liitu meiega! 

Väärtused

Professionaalsus

 • Oleme Asjatundjad suure algustähega ehk oma eriala parimad esindajad.
 • Oskame oma klientidele alati selgelt ja ladusalt tutvustada meie arvates parimaid ravimeid ja tooteid.
 • Oleme oma klientidele vajalikud – meie soovitused ja selgitused ravimite koos- ja kaasmõjude kohta on oodatud ning hinnatud.
 • Me täiendame end pidevalt oma erialal, meie teeninduskvaliteet vastab alati parimale tasemele.

Pühendumus

 • Me oleme kliendi jaoks alati olemas – kogu meie tegevus töökeskkonnas on suunatud tema heaks. Kliendi tervis on meie südameasi!
 • Me pühendume igale kliendile – ei ole suuri ega väikeseid probleeme, ei ole tähtsaid või ebatähtsaid küsimusi.
 • Me süveneme iga toote eelistesse ning tunneme neid.
 • Vajadusel otsime lahendusi koostöös arstide ja pereõdedega või küsime nõu kolleegidelt.

Teotahe

 • Oleme innustatud soovist olla professionaalsed nõuandjad ravimite, tervisetoodete ja terviseküsimuste valdkonnas.
 • Me oleme teotahtelised ja avatud uutele lahendustele, mis aitavad kaasa klientide tervise paranemisele.
 • Soovime rakendada organisatsiooni parimaid teadmisi ja oskusi ka oma apteegis.
 • Oleme valmis otsima ise lahendusi eesmärkide saavutamiseks. Võtame vastutuse.

 

Peresõbralikkus

Südamega töötegemist soosib pere – ja töötajasõbralik keskkond. Seepärast tunneme uhkust 2020. aastal Sotsiaalministeeriumi poolt Südameapteegile antud peresõbraliku tööandja hõbemärgise üle ning toetame programmi jätkuvat arengut Südameapteegi kaubamärgi all tegutsevates proviisorapteekides.

Ole terve

Ole Terve on Südameapteegi töötajate jaoks loodud tervisepakett, mis aitab olla terve neil, kelle töö on anda igapäevaselt klientidele tervisenõu. Tervisepakett sisaldab rikkalikku tervisekindlustust ja personaalset valikuvõimalust sobiliku paketi kokkupanemisel.

Juba pikaajalise traditsioonina moodustab osa paketist kolm tasustatud tervisepäeva aastas*, mida Südameapteegi apteekide töötajad aastaid kõrgelt on rahulolu-uuringutes hinnanud. See tähendab, et lisaks 28-le puhkusepäevale aastas on võimalik kasutada kolme tervisepäeva enda või oma pereliikme tervise eest hoolitsemiseks.

Ole Terve annab võimaluse valida kolme tervisepaketi vahel: 1. väga rikkalik tervisekindlustus, 2. sporditoetus Stebby`s või 3. ehk mõlemat sisaldav pakett, et nõnda sõna otseses mõttes igakülgselt terve olla.

Unikaalne tervisekindlustus katab suures mahus nii hambaravi, eriarstiabi, tervisekontrollid ja -uuringud, analüüsid jpm tervisega seotud teenuseid!

Toetame osalemist spordi- või terviseüritusel, kompenseerides Südameapteegi töötajate osalustasu. Pakett pakub sportimis- ja taastusraviteenuseid Stebby süsteemis (endine SportID).

Lisaks saavad kõik Südameapteegi töötajad paketi raames põhjaliku regulaarse tervisekontrolli ning näidustusel lisandub prillikompensatsioon.

Apteekrid teavad hästi, et oma tervise eest annab palju ise ära teha ja apteegist on saanud meie argielu oluline osa. Järjest enam tullakse apteeki, et püsida terve, mitte ainult siis, kui haigus kimbutab. Seepärast on kõigil Südameapteegi töötajatel võimalus soetada soodushinnaga tooteid kliendiprogrammi VIP tasemel.

Südameapteegi poolt loodud Ole Terve tervisepakett annab igaühele võimaluse kasutada seda vastavalt oma isiklikule vajadusele. Apteekrite seas on populaarseks osutunud kõik, mis aitab tervist hoida nagu tervise- ja analüüsipaketid või füsioteraapia, kuid kindlasti ei saa alahinnata hambaravi.

* – Rakendamine on Südameapteegi kaubamärgi all tegutsevatele apteekidele frantsiisijuhendi alusel soovituslik.

Kolleeg räägib

Apteekritena teame, et inimene saab ise oma tervise heaks palju ära teha. Kooli ajal tegelesin võistlusspordiga, olin ujuja. Täna mängin vabal ajal jalgpalli, käin jõusaalis ja sõidan jalgrattaga ning üha enam olen hakanud harrastama pikamaa jooksu. Inimesel, kes sporti teeb, on rohkem energiat, et eesmärkideni jõuda. Ise valisin Südameapteegi tervisepaketi, mis aitab rahastada sportlikke hobisid ning sisaldab ka tervisekindlustust ning olen väga rahul.

Aleksandr Sei

E-apteegi arendusjuht

Pharma akadeemia

Pharma Akadeemia on unikaalne koolitusprogramm, mis on välja töötatud just apteekritele, et tagada erialane areng ja ekspert-teadmiste värskus. Programm on loodud ja kättesaadav kõigile Südameapteegi töötajatele.

Kõige olulisem apteekri ameti juures on oskus nõustada. Kuulates apteekreid ja kliente, jääb meie töös kõlama üks: nõustamine, nõustamine, nõustamine. Uuringufirma Dive alusel andsid kliendid Südameapteegile parima teenindusega apteegi tunnustuse.

Südameapteegi apteekrite tugevat nõustamisoskust toetab pika traditsiooniga koolitusprogramm Pharma Akadeemia, mille läbiviimisel on kaasatud farmaatsia- ja meditsiinivaldkonna tipud kui ka meeskonnajuhtimise ja nõustava teenuse koolitajad.

Oma panuse Akadeemias annavad apteekrid, kes igapäevase töö rikastamiseks on valinud Arengupuul enda jaoks koolitaja või praktikantide mentori arenguvõimaluse.

Mis teeb Pharma Akadeemiast akadeemia? Pharma Akadeemia koolitusprogrammi on Südameapteegi kaubamärgi all järjepidevalt arendatud mitmeid aastaid. Täiendõppe kava koosneb viiest põhimoodulist, mis loob tugeva vundamendi, mida omakorda täiendatakse uute, ajakohaste teemade, loengute ja koolitustega.

Eraldi sammas on välja töötatud tudengitele, milleks on Pharma Start praktikandiprogramm, ülejäänud moodulid on aga täiend- ja lisaõppeks kogemustega Südameapteegi töötajatele, kattes kõik vajaminevad oskused. See teebki programmist akadeemia, mitte lihtsalt kursused.

 

Pharma Akadeemia on jaotatud viide põhimoodulisse:

Erialase kompetentsi tõstmise koolitused
 • Proviisori ja farmatseudi pädevuse tõstmise koolitused (40 ainepunkti ulatuses kahe aasta kohta)
 • Apteegikosmeetika koolitused
Klienditeeninduse- ja nõustamise koolitused
 • Vajalike teadmiste täiendamine apteeginõustamises
 • Teeninduskoolitus
Enesearengu- ja meeskonnakoolitused
 • Inspiratsioonipäevad
 • Meeskonnaüritused koos silmaringi avardava ettekandega
 • Töötoad
Praktikantide ja uue töötaja sisse-elamise toetamine
 • Uue töötaja infopäev
 • Klienditeeninduse ABC
 • Pharma Start programm praktikantidele koos mentoriga
Juhtide arendamine
 • Apteegijuhtide arenguprogramm
 • Tänaste ja tulevaste juhtide töötoad
 • Osalemine arendusprojektides

Kolleeg räägib

Nõustamise kõrge tase on järjepidev töö iseendaga. Selleks oleme apteekreid toetanud nii erialaste- kui ka koolitustega, mis teevad hingele pai. Pharma Akadeemia programmis on kaks suuremat suunda: erialased ja enesejuhtimise alased koolitused, kus valdkonnad ja fookused aasta kaupa varieeruvad. Enesejuhtimise alla kuuluvad aga omakorda näiteks psühholoogia-, mindfulness ja ka inspiratsioonikoolitused, mis tervikuna aitavad meil teha südamega oma tööd.

Merilin Israel

Põhja piirkonna juht

Praktikaprogramm Pharma Start

Apteekri amet on südamega töö. See saab alguse päevast, kui valisid proviisori või farmatseudi eriala.
Pharma Start on Südameapteegi frantsiisiketi praktikaprogramm, mis aitab Sul leida oma tee apteekrina.

Kandideeri Südameapteegi praktikaprogrammi Pharma Start, kuna:

 • Igal praktikandil on personaalne mentor-praktikajuhendaja.
 • Südameapteegi kaubamärgi all tegutseva proviisorapteegi praktikakohad on frantsiisijuhendi alusel soovituslikult tasustatud.
 • Programmi käigus külastad erinevaid Südameapteegi kaubamärgi all tegutsevaid proviisorapteeke ja osakondi, mis avab kaasaegse apteegiteenuse erinevaid tahke. Saad erinevate ametikohtade ja apteekide tööd varjutada ja laiema pildi Südameapteegist ja selle tugiüksustest tervikuna!
 • Apteek on osa esmatasandi meditsiinist ning programmis on õppekäigud teistesse tervishoiuasutustesse.
 • Vaid Südameapteekide praktikandid saavad osaleda Pharma Akadeemia koolitustel.
 • Igal praktikandil on juurdepääs e-proviisorile koos juhendamisega.
 • Praktikaprogrammi raames toimub erinevaid üritusi ning praktika lõpeb ühise meeleoluka meeskonnaüritusega!

Kolleeg räägib

Minu praktika ja Pharma Start kogemus jääb 2019. aasta suvesse. Oma personaalse juhendajaga sain kiirelt hea kontakti ning temalt piisavalt tuge. Hindan mulle antud võimalust teha oma praktikat erinevates apteekides. See oli väga hea õppimise võimalus, kuna apteegid on erineva spetsiifika- ja klientuuriga. Kindlasti oli suureks eeliseks õppimist toetav paindlik graafik ja praktika eest saadud tasu.

Liina Neier

Farmatseut

Kolleeg räägib

Mõte õppida farmaatsiat tekkis mul juba gümnaasiumis. Töövarjupäeva raames külastasin Magdaleena Südameapteeki ning olin sealse juhataja töövari. Peale haiglaapteegis saadud põnevat kogemust oli minu otsus saada farmatseudiks kindel. Kõige põnevamad ained minu õpingutes olid farmakoloogia, farmakoteraapia ning ravimite valmistamine. Kõige keerulisem oli kindlasti keemia, kuid õnneks sooritasin kõik eksamid positiivse tulemusega!
Oma  teekonda Südameapteegis alustasin 2019a suvel, kohe peale esimese õppeaasta lõppu. Alguses töötasin Nautica Südameapteegis klienditeenindajana ning käisin abis ka teistes apteekides. Novembris liikusin Kakumäe Südameapteeki, kus minu praktika kulges suurepäraselt, parimas kollektiivis. Kindlasti pean veel palju teadmisi omandama, kuid tean, et minu meeskond on alati nõus mind aitama ja toetama. Peale lõpetamist plaanisin jätkata erialatööd Kakumäel ja nii ka läks!

Jekaterina Igolkina (vasakul)

Farmatseut

Kolleeg räägib

Otsustasin oma praktika teha Südameapteegis, sest siin oli värbamisprotsess kõige kiirem ja meeldivam, samuti meeldisid mulle väga Südameapteegi hüved (spordi- ja tervisepakett).
Mind võeti kohe väga soojalt vastu! Juba esimeste nädalatega sain aru, et olen õige valiku teinud. Kõik olid nii toetavad ja vastasid igale mu küsimusele.
Meie tiimis on nooruslikud, ägedad ja abivalmid inimesed. Enda praktikalt sain kaasa oskuse suhelda klientidega avatult ja professionaalselt. Tahan alati  tekitada neis tunde, et nad võivad mind usaldada ning ootan neid rõõmsa meelega tagasi. Iga päev on eriline ja õpetab midagi uut – isegi peale kahte aastat.
Tulge meile praktikale kui soovite toetavat ja professionaalset keskkonda, et panna tugev alus oma tulevasele karjäärile!

Birgit Tuul (paremal)

Farmatseut

Apteegipraktika baasid 2021/2022

TALLINN
Kakumäe Südameapteek
Magdaleena Südameapteek
Magistrali Südameapteek
Miiduranna Südameapteek
Nõmme Südameapteek
Pirita Südameapteek*
Sõpruse Rimi Südameapteek
Tõnismäe Südameapteek 24h*
Ülemiste Keskuse Südameapteek
Veerenni Südameapteek (e-apteegiga)

HARJUMAA
Peetri Selveri Südameapteek
Kose Südameapteek
Raudalu Südameapteek

HAAPSALU
Haapsalu Südameapteek

KURESSAARE
Saare Selveri Südameapteek

OTEPÄÄ
Otepää Südameapteek

PAIDE
Paide Selveri Südameapteek
Paide Maksimarketi Südameapteek

PÄRNU
Pärnu Maksimarketi Südameapteek
Pärnu Turu Südameapteek

RAKVERE
Viru Südameapteek*
Kroonikeskuse Südameapteek
Seminari Südameapteek

TARTU
Anne Südameapteek
Annelinna Prisma Südameapteek
Ringtee Selveri Südameapteek*
Raja Südameapteek*

TÕRVA
Tõrva Südameapteek

VALGA
Valga Südameapteek

*Apteegis saab valmistada nõuetekohases valikus ravimeid

Tublisid praktikante ootab võimalusel püsiv töökoht Südameapteegi kaubamärgi all tegutsevas proviisorapteegis. Südameapteekrite personaalset erialast arengut toetabtalendiprogramm Arengupuu.

Huvi korral võta ühendust Südameapteegi värbamisjuhiga siin.

ARENGUPUU

Arengupuu on talendijuhtimise programm, mis aitab igal Südameapteegi töötajal oma oskuseid arendada, end teostada, rakendada oma anded ning teenida lisatulu* vallas, mis just teda huvitab.

Esimeseks Arengupuu harukohaks on valik meeskonnajuhi või spetsialisti suunal.

Programm on unikaalne, kuna aitab apteekril leida enesele personaalne oskuste arendamise ja töö rikastamise suund ka siis, kui juhi amet ei ole eesmärk.

Südameapteegi talendiprogrammis on spetsialistidele tavapärasest rohkem valikuid, mis aitavad neil oma oskuseid igakülgselt täiendada. Töötades apteekrina, on võimalus arendada oma oskuseid näiteks praktikantide juhendaja-, tervisenõustajana, noorte mentorina, Pharma Akadeemia koolitajana, Südameapteegi brändisaadikuna, apteegikosmeetika eksperdina või nõustada inimesi läbi meedia, andes ekspert-intervjuusid.

Talendiprogrammi toetab konkurentsivõimeline töötasu ning motiveeriv ja läbipaistev tulemustasusüsteem.*

Meid iseloomustab tunnustav juhtimine. Piirkonnajuhid on valdkonda tundvad erialatöötajad ning rakendatud on edasiviiv tagasiside süsteem.

Suurepärane töö ei ole kunagi iseenesestmõistetav. Tunnustame ja premeerime aasta jooksul silma paistnud töötajaid ja meeskondi erinevates kategooriates Südameapteegi Uusaasta Galal. Ütleme lillede ja kingitusega aitäh neid, kes Südameapteegi töötajate peres on oma panuse andnud viis ja enam aastat.

* tulemustasusüsteemi ja lisatasude rakendamine on Südameapteegi kaubamärgi all tegustevate proviisorapteekidele frantsiisilepingu alusel soovituslik.

Kolleeg räägib

Nikolai Hodosevitš alustas oma erialast karjääri kuus aastat tagasi koduapteegis klienditeenindajana. Südameapteegis on ta teadlike sammudega uusi kogemusi oks-oksa haaval kogunud, töötades proviisorina 24/7 avatud Tõnismäe Südameapteegis, kust on nüüdseks liikunud Kakumäe Südameapteeki. Nikolai annab apteekrina igapäevaselt oma klientidele parimat tervisenõu ja aitab mentorina praktikante, kes teevad esimesi samme apteegitöös. See oli väga hea võimalus Südameapteegi talendiprogrammis Arengupuu, mis andis Nikolaile võimaluse leida eraldi tasustatud lisatöö ja panna end proovile erialase juhendajana. Lisaks osaleb Nikolai Südameapteegi arenguprogrammis, kus omandab ja täiustab ka laiemalt oma nõustamis- , suhtlemis- kui ka meeskonnajuhtimise oskusi.

Nikolai Hodosevitš

Apteeker

1. tase
Tudeng, klienditeenindaja
2. tase
Farmatseut või proviisor
3. tase
Valdkonna vastutaja
4. tase
Asejuhataja farmatseut või proviisor (koguvastutus juhataja äraolekul)
5. tase
Juhataja proviisor

Motivatsioonipakett

Südameapteegis tunnen, et piirkonnajuht päriselt ka hoolib, töötajat väärtustatakse ja tervisekindlustus annab turvatunde 😊”
(kolleeg räägib)

Sinu süda on õiges kohas! See on Südameapteegi lubadus, mis saab alguse päevast, mil oma eriala valisid.
Südameapteegi roll on Sind toetada, et valitud tee apteekrina oleks alati värske ja arendav.

Südameapteegis on spetsiaalselt apteekrite jaoks välja töötatud motivatsioonipakett, mis sisaldab kolme ainulaadset programmi meie töötajatele: a) tervisepaketti “Ole Terve!”, b) koolitusprogrammi Pharma Akadeemia, c) talendiprogrammi Arengupuu.

Tootesoodustused

 • Võimalik osta Südameapteegist soodushinnaga tooteid , mis eeldab kliendiprogrammiga liitumist ning pakub VIP taseme soodustusi.

Tervis

 • Tervisepakett Ole Terve, mis annab võimaluse paindlikult valida spordikompensatsiooni, tervisekindlustuse või mõlemat sisaldava paketi vahel.
 • Lisaks 28-le puhkusepäevale aastas on võimalik kasutada 3 tervisepäeva enda või oma lähedase tervise eest hoolitsemiseks*
 • Pakume töötajale perioodilist põhjalikku tervisekontrolli
 • Toetame osalemist spordi- või terviseüritusel
 • Pakume soodustust MyFitness spordiklubis ning kasutame sportimis- ja taastusravi teenuseid Stebby süsteemis
 • Prillikompensatsioon

Pere ja lapsed

 • Maksame toetust lapse sünni puhul*
 • Kingitused abiellumise, lapse sünni, lapse 1. klassis koolitee alustamise puhul,
 • Kooliteed alustava lapse vanemale esimene koolipäev tasustatud vaba päev*
 • Jõulukingitus lastele
 • Toetus lähedase inimese kaotuse korral. Samuti maksame töötaja surma puhul tema perele matusetoetust*
 • Südameapteek toetab oma kaubamärgi all tegutsevate proviisorapteekide osalemist peresõbraliku ettevõtte programmis

Meeskonnavaim

 • Saame kõik kokku ja veedame kolleegidega koos lõbusalt aega Südameapteegi suvepäevadel ja apteegimeeskondade ühisüritustel.
 • Tunnustame ja premeerime parimaid töötajaid ja apteegimeeskondi erinevates kategooriates Südameapteegi Uusaasta Galal
 • Peame oma kolleege meeles erinevate tähtpäevade ja sündmuste puhul

Tasustamine ja tunnustav juhtimine

 • Konkurentsivõimeline töötasu*
 • Motiveeriv ja läbipaistev tulemustasusüsteem*
 • Piirkonnajuhid on valdkonda hästi tundvad erialatöötajad
 • Põhjalikud arenguprogrammid juhtidele, mis toetab head töökeskkonda
 • Edasiviiv tagasisidesüsteem

Koolitusvõimalused

 • Laiapõhjaline koolitusprogramm läbi Pharma Akadeemia
 • Talendiprogramm Arengupuu

* Frantsiisijuhendi alusel soovituslik kõigile Südameapteegi kaubamärgi all tegutsevatele proviisorapteekidele

Karjäärilood

Kokkuhoidev tiim Tõrva Südameapteegis

Väikelinna võlu: apteekrilt küsitakse nõu ka poejärjekorras

Loe rohkem +

Võru Maksimarketi tiimilugu

Apteekriks olemine ei ole töö, vaid elustiil

Loe rohkem +

Sportlik e-apteeker Aleksandr Sei

E-apteeker Aleksandr Sei teab, et oma tervise heaks saab ise palju ära teha.

Loe rohkem +

Proviisor Nikolai Hodosevitš

Tõnismäe Südameapteegi valveapteegis proviisorina töötav Nikolai Hodosevitš alustas viis aastat tagasi tööd oma koduapteegis klienditeenindajana. Südameapteegis on ta teadlike sammudega uusi kogemusi kogunud oks oksa haaval. Täna nõustab ta inimesi mitmes keeles, Tallinna suurimas apteegis, kus elu käib 24/7.

Loe rohkem +

Südameapteeker Marika Lätt

Apteeker, kes on aidanud nelja põlvkonda Pirital.

Loe rohkem +

Piirkonnajuht Merilin Israel

Piirkonnajuht Merilin Israel väärtustab nõustamisoskust.

Loe rohkem +

Soovin Südameapteegist rohkem teada!

Küsi julgelt lisa:
Taimi Kangur
värbamispartner
personal@sydameapteek.ee
+372 53520555

Soovin kuulda praktika- või tööpakkumisest lähemalt